۱۳۸۹/۷/۸

بازنده ی واقعی

یک بازنده ی واقعی از هیچ کی متنفر نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر