۱۳۸۹/۷/۴

زشتی ما

من زشت به دنیا نیومدم تو خیلی حق به جانب به دنیا اومدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر