۱۳۸۹/۷/۴

بازنده ی رنجبر

هیچ وقت به کسی که رنج می بره نخند، شاید از خنده ی تو رنج می کشه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر