۱۳۸۹/۷/۴

عصیان بازندگی

وقتی عصبانی هستی تا چهار بشمر
وقتی خیلی عصبانی هستی فحش بده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر