۱۳۸۹/۷/۸

قانون چهارم بازنده ها

هیچ وقت دنبال عیب ها نگرد، دنبال راه حل ها باش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر