۱۳۸۹/۷/۹

بازنده ی مشتری مدار

همیشه حق با مشتری نیست در بعضی موارد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر