۱۳۸۹/۷/۱۵

کانون خویش

در کانون خویش گام بر می دارم
و راه خود را
باز نمی توانم یافت!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر