۱۳۸۹/۸/۷

دیروزٍ امروزٍ فردا

مهمترین مسئله در زندگی وجود فردایی است. که در یک نیمه شب بسیار آراسته فرا می رسد و بسیار موقرانه خودش را در کف دستمان قرار می دهد و تنها امیدوار است که از دیروزی ها فرا گرفته باشیم!
"جان وین"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر