۱۳۸۹/۷/۲۲

اندرباب فرزانگی

تنها دریچه ی فرازنگی این است که به خود بگویی هیچ نمی دانی
"سقراط"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر