۱۳۸۹/۷/۱۶

یک تقاضای ساده

الان دلم می خواد نقش آدمی رو بازی کنم که همین طور ول می چرخه و حسابی خوش می گذرونه تا به منم حین بازی تو نقش خوش بگذره!

۲ نظر: