۱۳۸۹/۷/۳۰

خطر! اوس بنا در حال خرابکاری است

هیچ چیز در این دنیا خطرناک تر از این دو نیست:
1- جهالت خالصانه
2- حماقت آگاهانه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر