۱۳۸۹/۷/۱۳

شلمرود

زیر ده شلمروز
حسنی تک و تنها
لنگ بنگ و علف بود
نامرد واسه من یه کم نذاشت
بابا یارو بلا بود
بابا یارو بالا بود
«عبدی بهروان فر»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر