۱۳۸۹/۷/۱۶

قانون پنچم بازنده ها

جوینده نیابد و آن که نجوید خواهد یافت

۲ نظر:

  1. دیدی هر وقت چیزی رو نمی خوای جلو چشمته همیشه ولی تا بهش احتیاج پیدا کنی .................

    پاسخحذف