۱۳۸۹/۷/۱۳

مجنون عاقل زا

از هر عاقل مجنونی و از هز مجنون عاقلی زاده شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر