۱۳۸۹/۷/۱۳

بازنده ای به نام نیچه

نخست مي بايد گربه هاي وحشي تان ببر شوند و وزغ هاي زهر آگين تان سوسمار تا شكارگر خوب را شكاري خوب باشد. (نيچه)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر