۱۳۸۹/۷/۱۳

قانون جنگل

همه‌ي رودخانه‌ها و جويبارها به دريا مي‌ريزند؛ زيرا سطح دريا از همه‌ي آنها پايين‌تر است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر