۱۳۸۹/۱۱/۲۲

کوچیکیِ ما

کوچیک: تعداد ماست که با چشامون می بینیم و با مغزمون فک می کنیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر