۱۳۸۹/۱۱/۲۷

کی گفته؟ چی گفته؟

- کی گفته هر کی فقط یه بار به دنیا می آد؟
+ دکتر شریعتی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر