۱۳۸۹/۱۲/۲۳

ایستگاه یکی مانده به آخر پیاده میشوم، پیاده میروم

ما بلوطا و سنگا و ستاره ها ...همه مسافر یه قطاریم که معلوم نیس کجا می برمون...هر جور فکر کنی همونجا می رسی! تا حالا سوار قطار شدی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر