۱۳۹۰/۲/۱۳

حجم فریاد

گلم عزیزم فدات بشم درد فریاد زدن درد کمی نیست فک کن سر چیز نشستی نمی تونی چیز کنی اون وقت دادم نزنی دیگه ستمه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر