۱۳۹۰/۳/۹

قضیه ی دو سر باخت

در این نبرد تن و من باز به تو می بازم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر