۱۳۹۰/۳/۹

در همه چیز زیبایی هست باری همه گان چشم دیدنش را ندارند

"کنفوسیوس"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر