۱۳۹۰/۳/۱۳

ساقی گوید

من بنده ی آن دمم که ساقی گوید: جیگیلی جیگیلی چشماتو وا کن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر