۱۳۹۰/۳/۲۷

شاید که باید


دوباره منتظرم که مرا برداری
دوباره برداری و آتش بزنی
شاید هم پکی بزنی
دوباره روی زیر سیگاری بگذاری

گاهی اوقات خودکشی کردن
بهتر از مردن در دستان توست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر