۱۳۹۰/۶/۸

شمال از شمال لیلی

نوشتن هم حوصله می خواهد
باد شمال می خواهد از شمال غربی
و مجنون می خواهد از نوع مجنون لیلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر