۱۳۸۹/۷/۴

زبون بی زبونی

مهربونی زبونیه که آدم کر می شنوه و آدم کور می بینه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر