۱۳۸۹/۷/۲۸

موجودی به نام انسان

انسان موجودی است که به دنبال مفهوم ها و معناهاست!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر