۱۳۸۹/۷/۱۵

قرن، قرن نوابغ است. کیف کنید دوستان!

در قرنی زندگی می کنید که از همه ی چاهک های عمومی بازار نابغه می جوشد؛ نوابغ ماشینی؛ عینهو جوجه های ماشینی چاق و سرحال، نوابغ کیلویی؛ محصولات تشعشعات رادیواکنیو. دنیا، دنیای نور و رنگ و صداهاست. نوابغ الکترونیک. دنیا، دنیای الکترونیک است. زنده باد نوارهای مغناطیسی! زنده باد شیر تو شیریسم! کسی به کسی نیست. بشتابید! بشتابید! ...
«احمد شاملو»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر