۱۳۸۹/۱۱/۲۹

مجمع دیوانگان

در مجمع دیوانگان بودم دوش | دیدم دو هزار مجنون گویای خموش
هر یک با زبان لال با من می گفت | کو سوسن و لاله و سمبل سبز پوش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر