۱۳۸۹/۱۱/۲۹

آدم فضایی ها

من یه آدم خیال بافم جون شوما، من تو مریخ زندگی می کنم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر