۱۳۹۰/۳/۱۳

سایه دره ها

و آنان که بر سایه های "هیچ" تکیه زدند، در دره های"هر" افتادند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر