۱۳۸۹/۷/۴

بازنده ی شکوه گر

گاو نر می کشد، ارابه شکوه می کند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر