۱۳۸۹/۹/۴

قضاوت در تجربه، تجربه در قضاوت

قضاوت درست از تجربه میاد و تجربه از قضاوت نادرست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر