۱۳۸۹/۹/۴

دو تا ولی یکی

در عشق این تناقض وجود دارد که دو نفر یکی می شوند ولی همچنان دو نفر باقی می مانند

۲ نظر: