۱۳۹۰/۳/۱۳

اصل درد کش ها

بندرت آنچه می بینم می کشم بیشتر آنچه حس می کنم می کشم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر